Marskin viesti

Marskin Viesti on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedotteemme.

Toimitus: E-S MMA ry:n hallitus
Päätoimittaja: Markku Olkkonen
Ulkoasu ja taitto: Tmi SaaraLiuwww.saaraliu.fi
Paino: Teroprint Oy
Painosmäärä: 480 kpl
Ilmoitusmyynti: hallituksen jäsenet.

2022

Marskin Viesti 02/2022
Marskin Viesti 01/2022

2021

Marskin Viesti 02/2021
Marskin Viesti 01/2021

2020

Marskin Viesti 02/2020
Marskin Viesti 01/2020

2019

Marskin Viesti 01/2019
Marskin Viesti 02/2019

2018

Marskin Viesti 02/2018
Marskin Viesti 01/2018

2017

Marskin Viesti 02/2017
Marskin Viesti 01/2017

2016

Marskin Viesti 02/2016
Marskin Viesti 01/2016      

2015

Marskin Viesti 02/2015
Marskin Viesti 01/2015

2014

Marskin Viesti 02/2014